This is a bilingual snapshot page saved by the user at 2024-4-25 20:30 for https://app.immersivetranslate.com/html/, provided with bilingual support by Immersive Translate. Learn how to save?

'content': '束手就擒吧!', Đầu hàng đi!

'content': '在下#c(FFEB22)甄志丙#n,是长春真人座下弟子。',
'nội dung': 'Tại hạ #c(FFEB22)Chân Chí Bính#n, là đệ tử của Trường Xuân chân nhân.',

'content': '小道长,闲来无事咱们聊两句如何',
'nội dung': 'Tiểu đạo trưởng, nhàn rỗi không có việc gì thì chúng ta nói chuyện đôi câu thế nào',

'content': '我年纪最小,师兄们都不带我玩,少侠愿意同我多说几句,小道打心眼里欢喜.',
'nội dung': 'Ta tuổi nhỏ nhất, các sư huynh đều không dẫn ta đi chơi, thiếu hiệp bằng lòng nói chuyện nhiều hơn với ta, tiểu đạo từ tận đáy lòng vui mừng.',

'说说正事', 'Nói chuyện chính sự',

'聊聊八卦', 'Nói chuyện phiếm',

'谈谈人生'], 'Nói chuyện nhân sinh'],

'content': '小道长,终南山是清修之地,怎会有女子?',
'nội dung': 'Tiểu đạo trưởng, núi Chung Nam là nơi thanh tu, sao lại có nữ tử?',

'content': '小道长,你师父丘道长是在这里清修吗?',
'nội dung': 'Tiểu đạo trưởng, sư phụ của ngươi là Khâu đạo trưởng đang ở đây thanh tu sao?',

'content': '小道长,你在此处作甚?',
'nội dung': 'Tiểu đạo trưởng, ngươi ở đây làm gì?',

'content': '师兄说她们都是坏人,想要抢夺我们终南山的一部宝贝经书!',
'nội dung': 'Sư huynh nói bọn họ đều là người xấu, muốn cướp một bộ kinh thư bảo bối của chúng ta ở núi Chung Nam!'

'content': '正是!就在瀑布后面的#c(FFEB22)石泉山洞#n之中。',
'content': 'Chính xác! Ngay trong #c(FFEB22)động đá suối#n đằng sau thác nước.',

'content': '我来伺候祖师爷呀!', 'content': 'Ta đến hầu tổ sư gia!',

'content': '是什么宝贝经书呀?', 'content': 'Kinh thư gì vậy?',

'content': '多谢小道长!', 'content': 'Đa tạ tiểu đạo trưởng!',

'content': '伺候祖师爷?重阳真人不是已经……',
'content': 'Hầu tổ sư gia? Chẳng phải Trùng Dương chân nhân đã...',

'content': '这是秘密,不可以说哦!',
'content': 'Đây là bí mật, không thể nói được!',

'content': '我在溪中牧鹤,重阳祖师在世时,这对仙鹤一直伴其左右。',
'content': 'Ta chăn hạc ở suối, khi Trùng Dương tổ sư còn sống, đôi hạc này luôn ở bên cạnh người.',

'content': '据说重阳祖师独步武林的轻功,就是从这些仙鹤身上悟出的!',
'content': 'Nghe nói khinh công tuyệt đỉnh của Trùng Dương tổ sư chính là ngộ ra từ đôi hạc này!',

'content': '肌肤若冰雪,绰约如处子……',
'content': 'Da thịt như băng tuyết, yểu điệu như thiếu nữ...',

'content': '你在唱什么?唱的真好听!',
'content': 'Ngươi hát gì vậy? Hát hay quá!',

'content': '小姐姐,你是知音!', 'content': 'Cô nương, ngươi là tri âm!',

'content': '藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,绰约如处子……',
'content': 'Núi Miểu Cổ Sạ, có thần nhân ở đó, da thịt như băng tuyết, yểu điệu như thiếu nữ...',

'content': '我唱给你听啊!', 'content': 'Ta hát cho ngươi nghe!',

'content': '藐姑射之山,有神人居焉。',
'content': 'Núi Miểu Cổ Sạ, có thần nhân ở đó.',

'content': '肌肤若冰雪,绰约若处子。',
'content': 'Da thịt như băng tuyết, yểu điệu như thiếu nữ.',

'content': '不食五谷,吸风饮露;乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。',
'content': 'Không ăn ngũ cốc, hít gió uống sương; cưỡi mây, cưỡi rồng bay, mà du ngoạn ngoài bốn biển.',

'content': '藐姑射之山,有神人居焉。',
Núi Miểu Cổ Sạ có thần nhân ở.