This is a bilingual snapshot page saved by the user at 2024-5-29 4:22 for https://www.mozilla.org/en-US/firefox/android/126.0/releasenotes/, provided with bilingual support by Immersive Translate. Learn how to save?

Các
Ghi Chú Phát Hành

Phát hành ghi Chú nói với cậu có gì mới nào. Như mọi khi, chúng tôi hoan nghênh các phản hồi . Bạn cũng có thể thấy một lỗi trong Đúng hay nhìn thấy hệ thống yêu cầu của phiên bản này.

126.0 Các phát Hành

 14 Tháng Năm, 2024

Version 126.0, first offered to Release channel users on May 14, 2024 

Fixed 

  • Fixed issues with the address toolbar on devices with foldable screens. 

  • Various security fixes. 

 Thay đổi

  • Cho nhất quán với máy tính để Bàn và internet explorer addons.mozilla.org , Các ' s "Tiện" cài đặt đã được đổi tên thành "mở Rộng".

Lấy phiên bản mới nhất

Tất cả Các phổ biến